నెల్లూరి ఐటి నిపుణుడికి జాతీయ గుర్తింపు

జూన్ 14వ తేదీన, అంతర్జాతీయ రక్త దాన దినోత్సవం సందర్బముగా  భారత ప్రభుత్వం, దేశంలో  రక్త దానం కోసం అత్యధికముగా టెక్నాలజీని మరియు సొషల్ మీడీయాను  ఉపయోగిస్తున్న సంస్థలను గుర్తించి సన్మానించింది.  నెల్లూరికి చెందిన సన్నారెడ్డి రమేష్ http://www.indianblooddonors.com సంస్థ తరపున అవార్డు అందుకొన్నారు. ఈ సంస్థను 2000 వ సంవత్సరములొ నాగపూరుకు చెందిన ఖుష్రూ … Continue reading నెల్లూరి ఐటి నిపుణుడికి జాతీయ గుర్తింపు

President award for Satish Kumar Reddy

Moola Satish Kumar Reddy, Director (International Customs Division), Central Board of Excise & Customs, New Delhi has received the Specially distinguished record of Service on the occasion of Republic Day, 2012. Mr.Reddy is an ex-student of VR College, and hails from Venkanna palem village of TP Gudur mandal. He is an IFS of the 1993 batch. We congratulate Satish Kumar Reddy on this occasion. The officers of the Customs & Central Excise Department are considered for grant of Presidential Award of Appreciation Certificate for exceptionally meritorious service rendered at the risk of life and specially distinguished record of service on their … Continue reading President award for Satish Kumar Reddy

Bharat Shiksha Ratna Award for Nellore Principal

At a function held in the Constitution House, New Delhi on 20th April 2011, on the Role of Education in Modern India, H.E. Gen. J J Singh, Governor of Arunachal Pradesh and H.E. Bhishma Narain Singh, Ex-Governor of Tamil Nadu bestowed this award upon Prof. Dr. G. Subba Rao, Principal of Geethanjali Institute of Science and Technology (GIST), Gangavaram, Kovuru mandal, SPSR Nellore district. About 20 Senior Professors from different Universities throughout the country who have contributed to the development of education were felicitated at this function. Few of the recipients of the award were from Banaras Hindu University, Gandhigram … Continue reading Bharat Shiksha Ratna Award for Nellore Principal